Celkem
128
# Účastník:
1
Titl. Tomas Franc Individualni clen
2
Ing Jan Korunka xxxx
3
Bohouš Tomáš Kočí ZO 6  21 Myotis
4
Titl. Martin Hejna 1 06
5
Titl. Vladimír Bláha 1 06
6
RNDr. Mária Šoltésová ZO 1 06
7
Titl. Jakub Gabriš SJ ČR
8
Mgr Zuzana Sedlakova Myotis
9
Titl. Martina Vejsova Myotis
10
Titl. Dagmar Zieglerová 1 06
11
Titl. Anna Bláhová 1 06
12
MUDr. Simon Kürbel Speleoskupina GUANO
13
Titl. Lubomír Janák 
14
Titl. David Janák 1 06
15
Titl. Martino Snake Tabutala Speleoskupina GUANO
16
Titl. Jiří Tolar Speleoskupina GUANO
17
Titl. Milan Hájek Speleoskupina GUANO
18
Titl. Bohuslav Kalina Speleoskupina GUANO
19
Titl. Ivan Kletečka Speleoskupina GUANO
20
  Stepan Horak 1 06
21
Bc. Kamila Machova Individualni clen
22
Ýtý Adéla Štindlová 6 01 Býčí skála
23
Týtý Štěpán Mátl 6 01 Býčí skála
24
Tomáš Kanec Hanc ZO 5  03 Broumov
25
Bóža Tygřík Vrabcová ZO 5  03 Broumov
26
Titl. Ladislav Lahoda CMA
27
Maestro Václav Stoklasa ZO 4 01 Liberec
28
Bc. Jana Stěhulková ZO 4 01 Liberec
29
RNDr. Ivan Balák 6 04 Rudice
30
Titl. Olga Suldovská SJ ČR
31
Titl. David Ryšánek 
32
Titl. Juraj Ruppeldt 1 05
33
Mgr. Markéta Křížová 1.04 Zlatý kůň 
34
Titl. Petr Kříž 1.04 Zlatý kůň 
35
Titl. Helena Vysoká 1 05 Geospeleos
36
  Honza Spáčil ZO 3 05
37
Titl. Eva Adamcová Geospeleos
38
Titl. Ivo Záruba 1 05
39
Titl. Petr Novák Geospeleos
40
Titl. Martin Němeček 
41
Jeho výsost Jan Voráček von Geospeleos
42
Titl. Ivana Kosíková 6 19
43
titl. Lukáš Němeček 1 05 Geospeleos
44
Titl. Stanislav Kácha ZO 1 05 Geospeleos
45
Titl. Zdeněk Řežábek ZO 1 05 Geospeleos
46
Titl. Patrik Večeřa Geospeleos
47
já Helena Wieserová Geospeleos
48
DiS. Zbyněk Elingr ZO 1 04 Zlatý Kůň
49
Titl. Karel Křtěn ZO 1 05 Geospeleos
50
Titl. Michal Kolčava ZO 1 05 Geospeleos
51
1 František Mocker ČSS 4 03 Děčín
52
Titl. Andrzej Mazur KS PWr
53
Titl. Filip Gábriš ZO 6  20
54
Titl. Tereza Jiráčková Zo 6 20
55
Titl. Daniel Kucin ZO 6  20
56
Titl. David Maixner ZO 6 20
57
Titl. Libor Budík ZO 6  20
58
Titl. Jan Chyle 1 08 Speleoklub Týnčany
59
Titl. Leoš Rohan 1 05
60
Mrs. Aleksandra Fryń 
61
Mr. Maciej Fryń 
62
Titl. Jaroslav Ociepka Muzeum civilní obrany
63
Titl. Jindřich Jeníček Týnčany 
64
Titl. František Krampota ZO ČSS 7 09 Estavela
65
Titl. Veronika Skaličková 1 08/Speleoklub Týnčany
66
Titl. Jiří Skalička 1 08/Speleoklub Týnčany
67
titl. Lidija Kožar Speleološko društvo Karlovac
68
Monika Monika Šmídová 1 05
69
Titl. Radim Brom 1 08
70
Titl. Hana Jiráková ZO 1 06
71
ing Adam Pyka ZO 6 25
72
dr Agnieszka Noculak KSPWr
73
Titl. Jirka Nacko ZO ČSS 7 09 Estavela
74
Titl. Petr Hartmann ZO ČSS 7 09 Estavela
75
Titl. Miloslava Hartmannová ZOČSS 7 9 Estavela
76
Titl. Pavel Hartmann ZOČSS 7 9 Estavela
77
a Jiří Kubín 06
78
Titl.Ing. Jaroslav Kukla ZO ČSS 4 03 
79
Mgr. Jan Vyvadil ZO 4 01 Liberec
80
Titl. Miroslav Vyvadil ZO 4 01 Liberec
81
Ing. Jan Korunka Vlašťovky
82
Ing. Ondřej Perlinger Vlašťovky
83
Ing. Lucie Obozněnková Vlašťovky
84
Mgr. Pavla Puchálková Vlašťovky
85
MgA. Radek Medal Vlašťovky
86
Ing. Lukáš Barták Vlašťovky
87
Ing. Vladimír Říha ZO 3  01 Macarát
88
Ing. Štěpánka Říhová Vlašťovky
89
Bc. Adam Říha Vlašťovky
90
Titl. Jan Mrázek Moravský speleologický klub
91
Titl. Jakub Mikulčík ZO 4 03 Labske piskovce
92
Titl. Dušan Němeček 1 11
93
Titl. Marie Farská české podzemí
94
Titl. Václav Škarpich ZO ČSS 7 01 ORCUS BOHUMÍN
95
Bc. Ján Hýbl 1 05
96
Ing. Martin Kašing ZO ČSS/7 01/Orcus
97
Titl. Vít Lajner SKFBMIDS
98
Titl. jiří Honzejk 4 01
99
Titl. Vlastislav Vytiska 1 11 Barrandien
100
Titl. Jaroslava Žaiglová 1 11
101
Titl. Libor Maštalíř Nafťák 1 11
102
Ing. Arno Kryl 1 11
103
Titl. Jan Otava 1 06
104
Titl. Radek Nejezchleb 6 19 Plánivy
105
. Jan Minařík 1 08
106
Mgr. Romana Červinková Bez ČSS
107
Titl. Jan Karoch Antroherpon ZO 5 07
108
Titl. Aleš Poskočil Antroherpon ZO 5 07
109
Titl. Lukáš Hron Antroherpon ZO 5 07
110
Mgr. Jan Levý Antroherpon ZO 5 07
111
Titl. Jan Lenart 7.01 Orcus
112
Titl. David Krčmarský 7 01
113
Titl. Marcela Vargová 7 01 Orcus
114
Titl. Jiří Antonín 7 01 Orcus
115
Titl. Petr Winzor ZO 1 06
116
Mgr. Pavel Kubálek ZO 1 06
117
Titl. Ondřej Surový ZO 1 06 Speleologický klub Praha
118
Titl. Nikola Minaříková 1 08
119
Titl. Dušan Kleberc 6 21 Myotis
120
Titl. zdeno jurík JS Liptovský Mikuláš
121
Titl. VĚRA Petřičková 1 06
122
Titl. Zdenek Petříček 1 06
123
Titl. Robert Hanuš 1 06
124
Titl. Jiří Cének 6 01 Býčí skála
125
Titl. Ivan Rous 4 01 Liberec
126
Titl. Luboš Trtílek ZO ČSS/6 21/Myotis
127
Titl. Libor Faitl 1 04 Zlatý kůň
128
Titl. Alexandr Pánek 1 04, Zlatý kůň